Crkva i vjerski život

Crkva svetog Đurđa u Plavnu podignuta je 1618. godine, a u njene zidove su ugrađene srednjnovjekovne spolije. Ikonostas je završen oko 1790. godine, kada je i crkva obnovljena. Ikonostas je radio, u to vrijeme poznati, ikonopisac Vuko Sudarević. Obnovljena crkva je postala mnogo veća građevina, sa pravougaonim naosom, zastrtim tavanicom i polukružnom apsiidom na istoku. Dograđen je i veliki zvonik sa piramidom, a tu je i najveći broj spolija...

Selo je, u drugoj polovini 18. stoljeća, a neki podaci govore i mnogo ranije, potpisalo ugovor sa manastirom Dragović, koji je na Bašincu imao metoh. Plavno nije bilo samo uobičajen metoh jednog manastira, nego je tim ugovorom preuzelo obavezu da mu obezbeđuje monahe. Iz Plavna su bile starješine Dragovića: Atanasij Đurić, Stefan Dubajić, Partenij Torbica i Ilarion Torbica. Tu je ikonpisačko umijeće naučio Partenij Đurić. Više dragovićkih kaluđera je u Šumatoriji, groblju kod crkve Svetog Đurđa u Plavnu, sahranjeno, a pojedini njihovi grobovi su do danas očuvani...

Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatinski G.G. Fotije je 27. juna 2005. godine osvetio novi krst za crkvu posvećenu prazniku obnovljenja hrama sv. Georgija - Đurđic u Plavnu. Temelji za ovu crkvu su osvećeni prije II svjetskog rata, a zidanje samoga hrama je počelo prije nekoliko godina i već su radovi privedeni kraju, tako da bi ovaj sveti hram trebao biti prvi potpuno od temelja sazidanih hramova u mučeničkoj Eparhiji dalmatinskoj.

Crkva Sv. Joakima i Ane u Radljevcu je nastala posljednjih decenija XIX vijeka. Ova doista skromna građevina predstavlja zapravo kapelu crkve sv. Đurđa u Plavnu. Ploča sa imenima priložnika i duhovnih staratelja nalazi se iznad ulaza na zapadnoj strani, gdje je i podignuta skro, na preslica sa zvonom. Oltarski dio je lučno završen i ima širinu same crkve. Uz prestone ikone na dokraja osiromašenom ikonostasu, a koje su bez ikakve umjetničko-istorijske vrijednosti, u prvoj i jedinoj zoni ikonostasa nalaze se ikone nekolicine proroka i samo dvije scene Velikih praznika.

U Donjem Radljevcu, parohija Plavno, rođen je Nikola Tintor (Lazarević), monaško ime Nikon, kasniji arhimandrit manastira Kalenić. On ima ogromne zasluge za taj manastir i SPC u cjelini, jer je nakon velikog požara 1911. godine, u kom su stradali konaci iz Miloševog vremena, podignuti novi konaci zaslugom igumana Nikona Lazarevića Tintora. Nikon je sahranjen u porti beogradskog manastira Rakovica, gde je i grob patrijarha srpskog Pavla.

U Plavnu je rođen Damjan Dako Štrbac. Grahovski proto kojeg su ljeto 1941. ustaše u logoru Jadovno ubile na izuzetno svirep način. Sveti Sinod SPC proglasio ga je za sveštenomučenika (sveca). Pomen Damjanu Štrpcu služi se prve subote poslije Ilindana, početkom avgusta.

Nazad na naslovnu
email: zdplavno@gmail.com
Vojvođanskih brigada 111, Batajnica, Srbija

Molba za pomoć u obnovi crkve Svetog velikomučenika Georgija u Plavnu
Novčani prilozi se mogu uplatiti na račune:
 • Dinarski, na tekući račun ZD Plavno broj računa 205-100696-58
 • Devizni,
  broj računa 00-708-0003729.6
  IBAN RS35205007080003729675
  Svrha uplate: donacija za obnovu crkve
  - Instrukcije za plaćanje u eurima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u dolarima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u funtama (pročitaj)
 • Uplata u kunama, u samoj crkvi, svešteniku u Plavnu


Spisak donatora - 2017/2018.
Spisak donatora - 2017/2018. u Plavnu

Selo Plavno smješteno je u prekrasnoj dolini, samo 18 kilometara od Knina.
Nekada je u tu živjelo preko 2000 ljudi, a danas, prema zadnjem popisu, u Plavnu ih ima svega 260.
Zavičajno društvo Plavno je osnovano 8. januara 2005. godine u Batajnici, Srbiji.
Želja nam je da sačuvamo uspomene na selo Plavno od zaborava i akcijama pomognemo Plavnu koliko je to moguće. Sakupljanjem priloga Plavanjaca i drugih dobronamernih ljudi, obnovljen je krov crkve Svetog Đurđa u selu Plavnu 2012., a 2015. je finansirana i obnova ograde oko groblja.


Na mejl zdplavno@gmail.com možete nam slati tekstove, najave događaja i objavićemo ih na sajtu.